CLT-tekniken för massivt trä är den mest avancerade tekniken för träbearbetning. CLT kan användas i alla bärande och synliga konstruktioner i huset: som bottenbjälklag, mellanbotten, vindsbjälklag, ytterväggar, skiljeväggar, räcken, terrasser och balkonger. Ytterväggarna och taket är de viktigaste konstruktionerna för att uppnå en ångspärr och få ren inomhusluft och strukturell säkerhet. Med CLT bygger element bygger vi ett effektivt, miljövänligt och hälsosamt boende åt dig. Tag kontakt så berättar vi mera.