Företagets projektledning har en mångårig erfarenhet av ytterst krävande projekt. Vi har kunskapen att åta oss alla typer av projekt. Nedan listar vi några av de hundratals projekt som utförts av vår projektledning de senaste åren.

Projekt

Omfång

År

ECO-Wash, ny produktionshall Ny produktionshall med sociala utrymmen KVR-entreprenad 1000m2 2020
Pedersöre fobollshall stomarbeten Gjutning av hallens betongstomme samt byggande av sociala utrymmen 6000m2 2020
Vaskiluodon voima, verkstad Renovering av verkstad 2020
Blomberg lagerhall Kalajoki Lagerhall betongstommen 1500m2 2020
Blomberg lagerhall Vasa Lagerhall betongstommen 5000m2 2020
Hesburger restaurang Jakobstad Ombyggnad av affärsutrymmen till restaurang 800m2 2020
ÖHX 9 våningshus 2 affärsvåningar och 36 bostäder 2017-2019
Kvevlax lärcenter Skola och daghem, Renovering och tillbyggnad 2017-2019
Fresh fastigheter Fabriksbyggnad 6000m2,  2 skeden 2011/ 2019
Hilltip Fabriksbyggnad 4000m2, 2 skeden 2013/2019
Wasa Teater Renovering och tillbyggnad 2018-2019
Jakob Center Affärscenter på 4000m2 samt 27 bostäder 2015-2017
Jakobstads Torgparkering Underjordisk parkering, 220 bilplatser 2015-2016
Campus Allergo Renovering och tillbyggnad, skola och konsertsal 2013-2015