Om företaget

MKM Solutions Ab Oy är ett modernt byggnadsföretag beläget i Österbotten. En välmående fasighet är en hjärtesak för oss. Med vår långa erfarenhet i branschen kan vi leverera tjänster och service av högsta kvalitet. Vi åtar oss både nybyggnads- och saneringsprojekt med hög leveranssäkerhet enligt nyckel i hand principen.

Med egna yrkesarbetare har vi kompetens för hela ledet och kan genomföra projekt med hög effektivitet, kvalitetskontroll samt flexibilitet som resulterar i en kostnadseffektiv produktion. Vi är gärna med redan i början av processen för att hitta ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar och vi har förmågan att inneha både en rådgivande och producerande roll i alla typer av projekt.

Både stora och mindre projekt är intressanta för oss. Tag kontakt så diskuterar vi fram kostnadseffektiva lösningar för just ditt projekt.

Vi går inför klimatsmarta bygglösningar

Genom företagets nya handlingsplan kommer vi minska våra byggprocessers koldioxidavtryck. Projektet är ett led i Finlands regerings mål att göra landet koldioxidneutralt före 2035.

Genom MKM Solution Ab:s medlemsskap i Green Buildning Council Finland har vi valt att gå inför klimatsmart eller rättare sagt lågkolhaltigt byggande. Med lågkolhaltigt byggande kommer vi på ett miljövänligare sätt bygga byggnader med lägre koldioxidavtryck.

Samtidigt vill vi säkerställa att de material som används håller så länge som möjligt och att man inte kompromissar med materialens tekniska och funktionella egenskaperna.Med lågkolhaltigt byggande strävar vi efter hållbarhet när man vi bygger, det vill säga att man på ett kontrollerbart sätt minskar på utsläppen. Samtidigt som vi minimerar utsläppen som orsakas av byggmaterial och -produkter, vill vi försäkra att byggnaders och konstruktionernas kvalitet inte försämras.

Vi har tydliga mål redan i planeringsskedet vad gäller byggnaders cirkulära ekonomi med början från råvarans tillverkning och transport till byggplatsen ,energieffektiva tekniklösningar  som kommunicerar med varandra vid drift samt återvinningsdelen efter byggnadens livslängd. Vår byggnadsverksamhet kommer bedrivas så ansvarsfullt och miljövänligt som möjligt i framtiden. De här värderingarna är en central aspekt i företagets strategi. Klimatsmarta och energisnåla lösningar är ett viktigt mål i vår planerings- och byggnadsprocess.

Förutom miljövänligare byggnadsprocesser och val av byggnadsmaterial har vi i våra kommande bostadskoncept planerat och utvecklat energisnåla och klimatsmarta bostäder. Bostaden styrs genom en enda styrpanel . Med detta har varje kund uppföljning i realtid av sitt klimatavtryck i bostaden. Eftersom kunderna allt mer värdesätter energisnålare och miljövänligare lösningar kommer vi att agera utifrån dessa behov tillsammans med våra samarbetspartners.

MKM Solutions strategi är att ta ansvar och minska byggbranschens utsläpp.

Vår vision

Framtidens företag med högsta kvalitet, kostnadseffektivitet samt de mest klimatsmarta lösningarna

Våra Värden

Viktiga nyckelord som också är ledord för vår verksamhet och viktiga vid formuleringen av företagets interna policy är:

Förtroende – Pålitlighet – Kvalitet

Dessa nyckelord vill vi leva upp till i vårt dagliga arbete. Kunden skall alltid kunna känna sig trygg vid val av våra tjänster.