Företaget

MKM Solutions Ab Oy är ett modernt byggnadsföretag beläget i Österbotten. Till företagets verksamhetsområden hör också disponenttjänster med där tillhörande fastighetsunderhåll. En välmående fasighet är en hjärtesak för oss. Med vår långa erfarenhet i branschen kan vi leverera tjänster och service av högsta kvalitet. Vi åtar oss både nybyggnads- och saneringsprojekt med hög leveranssäkerhet enligt nyckel i hand principen. Vi kan också erbjuda ditt bostadsbolag effektiva underhållstjänster i kombination med våra disponenttjänster.

Med egna yrkesarbetare har vi kompetens för hela ledet och kan genomföra projekt med hög effektivitet, kvalitetskontroll samt flexibilitet som resulterar i en kostnadseffektiv produktion. Vi är gärna med redan i början av processen för att hitta ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar och vi har förmågan att inneha både en rådgivande och producerande roll i alla typer av projekt.

Både stora och mindre projekt är intressanta för oss. Tag kontakt så diskuterar vi fram kostnadseffektiva lösningar för just ditt projekt.

Våra värden

Viktiga nyckelord är som också ledord för vår verksamhet och viktiga vid formuleringen av företagets interna policy är:

Förtroende – Pålitlighet – Kvalitet

Dessa nyckelord vill vi leva upp till i vårt dagliga arbete. Kunden skall alltid kunna känna sig trygg vid val av våra tjänster.